Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Påmelding til St.Croix Kreative Verksteder

Påmeldig til St.Croix Kreative Verksteder

Pr nå tilbyr vi dette:

Barn:
Tegne- og maleverksteder (Fra 4.-7. klassetrinn)
Skulpturverksteder (Fra 3.-7. klassetrinn)
Keramikkverksted (Fra 3. klassetrinn)
Kreativt skriveverksted (Fra 4. klassetrinn)
Redesignverksted
Grafikkverksted (Fra 4. klassetrinn)

Ungdom:
Tegne- og maleverksteder (Fra 8.-10. klassetrinn)
Skulpturverksteder (Fra 8.-10. klassetrinn)

Det tas i mot henvendelser med ideer, ønsker og innspill fra barn, ungdom og kunstnere,
slik at nye verksteder og nye uttrykk kan utvikles.
For tiden jobber vi med å få på plass flere og nye, spennende kurs.
Initiativtakere ønskes velkommen til å ta kontakt med oss for innspill.
Mer info kommer.

Påmelding: Meld interesse på mail til Anne Louise alha@fredrikstad.kommune.no (for barn) eller Per-Øivind pojo@fredrikstad.kommune.no (ungdom), eller kom innom for en prat.
Vi sender påmeldingsskjema, og påmelding skjer etter prinsippet «først til mølla». Oppstart hver høst.

Tanken bak St.Croix Kreative verksteder
Vi vil gi barn og ungdommer mulighet til å utforske og bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk.
Vi ønsker at de kan bruke og utvikle sin kreativitet, skape ting og få gode opplevelser.
Det legges tilrette for utfoldelse og utprøving så de erfarer at det er mange ulike måter å utrykke seg på.
De skal få selvtillit gjennom å skape og se at ingenting er “rett eller galt”.
De skal oppleve at ved å tørre nye ting, kan det oppstå mye morsomt. Det er fokus på å stimulere til å stole på egne valg.
Det tas hensyn til de unges egne idéer og kreativitet, de skal få lov til å prøve og feile.
Den skapende prosessen og egenutvikling vektlegges.

Ulike teknikker, metoder og materialer blir presentert under kyndig veiledning fra kreative ledere.
Det føles viktig og riktig å ta tak i nye impulser som oppstår og engasjerer. V
i ønsker at barn og unge kan utvikle sin fantasi og gjøre erfaringer på ”kryss og tvers og fra alle kanter”.

Det tas i mot henvendelser med idéer, ønsker og innspill fra barn, ungdommer og kunstnere,
slik at nye verksteder og nye uttrykk kan utvikles.