Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Redesign søm - voksne

  • DAG: Torsdager
  • klokka: 19:30-21:00
  • instruktør: Marielle Kolstad Solberg
  • Alder: fra 20 år
  • sted: 10'ern St.Croix
  • pris: 1.500,- for 10 ganger
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redesign er å lage noe nytt ut av noe gammelt. Ta en gammel jeans og lag et skjørt, en veske eller et forkle...

Det finnes ingen grenser egentlig, det handler om å være kreativ og leken. Å ha det gøy! Så ta med noe du har i skapet som du vil lage noe nytt av og kom på redesign verksted på St.Croix.

 

Oppstart: Torsdag 19. januar
10 ganger
Med: Marielle Koldstad Solberg
Kr 1500

 

Påmelding:
Meld interesse på mail til Per-Øivind pojo@fredrikstad.kommune.no , eller kom innom for en prat.
Vi sender påmeldingsskjema, og påmelding skjer etter prinsippet «først til mølla»

Tanken bak  S t . C r o i x  V e r k s t e d e r  (som mest er for barn og ungdom ..)

Vi ønsker at St.Croix Verksteder skal være et sted hvor kunstnere (og andre skapende kunst- og kulturutøvere) i samarbeid med St.Croix-Huset kan sette i gang verksteder for ungdom, slik at ungdom kan få mulighet til å utforske og bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk.

Målet er å gi ungdom mulighet til å utfolde seg, prøve seg fram og erfare at det er mange ulike måter å utrykke seg på. Det skal være fokus på lek og modning, og det er et mål at alle skal bli sett og hørt ut fra sine ståsted. Det skal tas hensyn til ungdommenes egne idéer og kreativitet, de skal få lov til å prøve og feile. Både den skapende prosessen og egenutvikling skal vektlegges, det jobbes ikke nødvendigvis mot resultater i form av ferdige produkter eller forestillinger. Det føles viktig og riktig å ta tak i nye impulser som oppstår og engasjerer – uttrykk som er «i tiden». Tanken er at de ulike verkstedene/gruppene kan samarbeide, slik at også nye uttrykk kan oppstå. Gjennom St Croix Verksteder ønsker vi at ungdom kan få impulser og mulighet til å bearbeide egne idéer, utvikle sin fantasi og gjøre erfaringer på ”kryss og tvers og fra alle kanter”. Med denne tilnærmingen ønsker vi å legge til rette for et kreativt og frodig miljø hvor barn kan bruke og utvikle sin kreativitet, skape ting og få gode opplevelser. Det tas kontinuerlig i mot henvendelser med idéer, ønsker og innspill fra barn, unge og kunstnere – slik at nye verksteder og nye uttrykk kan utvikles.

Arr: St.Croix-huset