Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Retningslinjer for St.Croix Verksteder

Man melder seg på for 20 g, fordelt på 10 ganger på høsten og 10 ganger på våren.

Tidsramme:

Høsthalvåret: Uke 36, 37, 38, -,  -,  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Mandag 21.nov (uke 47) åpent verksted med utstilling. Utstillingsvarighet t.o.m lørdag 14. januar uke 2.

Vårhalvåret: Uke 2, 3, 4, 5, 6, 7, -, 9, 10, 11, 12. Mandag 20. mars (uke 12) åpning av utstilling kl.19:00 etter verkstedjobbing. Utstilling varer t.o.m lørdag 29. april uke 17.

Betaling: Faktura blir sendt ved oppstart av hvert halvår, kr.1 000 for høsthalvåret og kr.1 000 for vårhalvåret .

Oppsigelse av plass: All oppsigelse av plass må gjøres på mail til alha@fredrikstad.kommune.no (barn) og til pojo@fredrikstad.kommune.no (ungdom).

Etter innlevert svarslipp anses påmeldingen som bindende.

Hvis det ikke er ønskelig å delta på vårhalvåret, må plassen sies opp innen 30. november. Hvis vi ikke mottar oppsigelse på mail innen fristen 30. november, blir det automatisk utsendt faktura, som dessverre ikke kan refunderes.

Påmelding kan gjøres på følgende måter:

Barn: alha@fredrikstad.kommune.no, ungdom: pojo@fredrikstad.kommune.nowww.kulturhusene.no, telefon 69306484 eller komme innom.

OBS! Deltagere som ønsker å fortsette, har en fortrinnsrett på plass med påmeldingsfrist 1. mai. Etter det gjelder ”først til mølla” prinsippet. Plasser fordeles etter registrert dato for mottatt påmeldingsskjema.

Ting deltagere lager:

Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder av deltagerens arbeider i markedsføring av St.Croix verksteder. Vi tar ikke ansvar for arbeider som ikke blir hentet innen fristen vi setter etter utstillinger. Tingene kan da blir brukt til å pryde ulike steder som pynt eller i markedsføring for verksteder.

Vi forbeholder oss retten til å ta bilder av elevene til bruk i markedsføring av St.Croix verksteder. Kryss av under hvis du/ dere ikke ønsker at deres barn skal være med på disse bildene.

 

Igangsetting av de ulike verkstedene forutsetter tilstrekkelig antall deltakere. Vi tar forbehold om endring av dag og klokkeslett.