Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Faste tilbud på St.Croix!

 

 

 

 

 

LEKEROM MED MANGE MULIGHETER

Barnefamilier er hjertelig velkomne i vår koselige kafé. Vi har et stort lekerom som er utstyrt med store byggekloss-puter, masse leker og tegnesaker. Her kan barna kose seg mens de voksne nyter kaffe og kaker.

Her er det også mulig for småbarnsforeldre, og dere som er i barselpermisjon, å ta intiativ til for eksempel babytreff, babygrupper eller sangstunder for små barn. St.Croix-huset kan stille med lokaler med musikk-anlegg og speilvegg. Ta kontakt (69306485) hvis du ønsker å treffe andre voksne med babyer/ små barn.

 

BARSELGULL OG BABYBLUES er et treffsted for deg som er i barselpermisjon, eller som går hjemme med barn i 0-3 årsalderen. Vi tilbyr trygge og gode rammer for deling og samtaler, hvor vi diskuterer temaer som er aktuelle i denne livsfasen.

Meg selv tid- Er det lov?!- Søsken og sjalusi- Musikk og barn- Sang og dans- Sansing- Mat- Mobilbruk- Søvnløse netter- Å grue seg til jobbstart- Barnehagestart- Egnede barne-
bøker- Blogger- De fem kjærlighetsspråkene- Parforhold- Tidsklemma- Kommunikasjon- Lykkelig, men ensom?

Maria Susanne Erichsen inspirerer og leder forumet. Ønsker du flere opplysninger: masubeck@hotmail.com

 

KREATIVITETER FOR BARN

På lørdager er det «Gøy med papir» ledet av Nadine Weinberger. Dette er en gratis aktivitet hvor de lager de utroligste spennende og morsomme ting av tapet og papir. For eksempel lages det smykker, bokser, hatter, masker med mer. Her kan foreldre og barn være kreative sammen, eller barna kan delta alene mens foreldrene hygger seg med en kaffekopp i kaféen.

 

ROCKEVÆRSTE

Rockeværste består av øverom, bandveiledning og instrumentalundervisning i bassgitar, el-gitar og trommer. Her kan du også få hjelp til å opptre på en scene og studioerfaring.

Musikkøvingsrom
St.Croix-huset har to fullt utstyrte øvingsrom som er åpne mandag til torsdag fra kl. 1530-2130. På lørdager er det drop-in, fra kl.1100-1300 og 1300-1500. For ungdom under 20 år er det gratis å bruke øverommene! For alle over 20 år koster det 150kr per to-timers økt. Øverom kan forhåndsbestilles på tlf: 69306485 eller 69306486

Instrumentalundervisning
Vi har instrumentalundervisning i bassgitar, el-gitar og trommer som går over et halvt år (15 ganger) som koster kr 130 per gang.

Studio
St.Croix-huset har et studio i kjelleren. For bruk kontakt Silje Andersen: 95019280.

 

Ungdommens Kulturmønstring - UKM

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

St.Croix-huset arrangerer lokalmønstring hvert år, den første helgen i februar!

 

ST. CROIX KREATIVE VERKSTEDER

Skulpturverksteder, Tegne- og maleverksteder, Kreativt skriveverksted, og Keramikkverksted.

Vi ønsker at St. Croix Kreative Verksteder skal være et sted hvor kunstnere (og andre skapende kunst- og kulturutøvere) i samarbeid med St.Croix kan sette i gang verksteder for barn, slik at barn kan få mulighet til å utforske og bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk.

Målet er å gi barn mulighet til å utfolde seg, prøve seg fram og erfare at det er mange ulike måter å utrykke seg på. Det skal være fokus på lek og modning, og det er et mål at alle skal bli sett og hørt ut fra sine ståsted. Det skal tas hensyn til barnas egne idéer og kreativitet, de skal få lov til å prøve og feile. Både den skapende prosessen og egenutvikling skal vektlegges, det jobbes ikke nødvendigvis mot resultater i form av ferdige produkter eller forestillinger.Det føles viktig og riktig å ta tak i nye impulser som oppstår og engasjerer – uttrykk som er «i tiden». Tanken er at de ulike verkstedene/gruppene kan samarbeide, slik at også nye uttrykk kan oppstå. Gjennom St.Croix Kreative Verksteder ønsker vi at barn kan få impulser og mulighet til å bearbeide egne idéer, utvikle sin fantasi og gjøre erfaringer på ”kryss og tvers og fra alle kanter”. Med denne tilnærmingen ønsker vi å legge til rette for et kreativt og frodig miljø hvor barn kan bruke og utvikle sin kreativitet, skape ting og få gode opplevelser. Det tas kontinuerlig i mot henvendelser med idéer, ønsker og innspill fra barn, unge og kunstnere – slik at nye verksteder og nye uttrykk kan utvikles.

 

GRATIS BRUK AV ROM FOR UNGDOM

Ungdom kan låne møterom, danserom og musikkrom gratis på St.Croix! Ta kontakt for å booke tider!

 

GALLERI GANGEN

Uformell utstillingsarena. Dette er en utstillingsarena for de som har lyst til å ha en utstilling, men som synes det er litt skummelt. Her vil utstillingen kunne ses av alle som av ulike grunner besøker St.Croix-huset. Med andre ord er man sikret et publikum og oppmerksomhet. Dette kan være det første steget til å tørre å vise hva man driver med. Galleri Gangen egner seg både til å vise frem bilder og skulpturer.

 

AKUSTISK KAFÉSCENE HVER LØRDAG

Hver lørdag kan kaféscenen vår brukes til å fremføre akustiske bidrag. Ta kontakt med Line for å booke tid!