Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Samarbeidspartnere

Billettsalg:
www.fredrikstadkino.no

Fritidsklubbene i Fredrikstad - leietaker på St.Croix:
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-idrett-og-fritid/Fritidsklubbene/

Sceneteppe -  Sceneteppe skal sørge for samhandling mellom byens forskjellige barn- og ungdomsteater. Samlet i et felles miljø – på et sted – 2.etg på St.Croix huset.
http://sceneteppe.no/

Kulturskolen i Fredrikstad
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-idrett-og-fritid/Kulturskolen-i-Fredrikstad/

Østfold Kulturutvikling:
http://www.ostfoldkulturproduksjon.no/

Studium Actoris:
http://www.studiumactoris.no/Sahome2/Home.html

Østfold Musikkråd:
http://www.musikk.no/ostfold