Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Kulturkonfirmasjon pågår - Huset er stengt for publikum

Hele uke 39 (fra og med mandag 25. september til og med fredag 29. september) er St.Croix-huset stengt for publikum på grunn av prosjekt "kulturkonfirmasjon" for alle 9 klassinger i Fredrikstad.
 

Kulturkonfirmasjon er en helhetlig satsning på kunst og kultur for ungdom i Fredrikstad

Kulturkonfirmasjon er et samarbeidsprosjekt mellom UKM, DKS og kulturskole som vil finne sted på St. Croix-huset fra mandag 21. til 24. september kl. 09:00 til 13:30.

Utgangspunktet for prosjektet er Nasjonal samarbeidsavtale mellom Norsk kulturskoleråd, Den kulturelle skolesekken(DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS).

 

Vi har valgt å bruke begrepet Kulturkonfirmasjon for å markere en overgang der unge får hjelp til å bestyrke og bekrefte sin egen måte å ytre seg på gjennom kultur uttrykk. Ungdomstiden er preget av frigjøring fra foreldrene og identitetsbygging. De skal lære å stå på egne ben og ta selvstendige valg, og ytre seg ut fra seg selv.

 

Ungdommene vil oppleve:

konsert, utstilling, workshop, paneldebatt og forskjellige infostands.

 

Møteplass hvor:

 • Ungdom inspirerer ungdom med sine aktiviteter. Møte med profesjonelle kunstnere. Gå i dybden av de skapende lærings prosesser.

 • Den unike egenarten til DKS, UKM og Kulturskolen ivaretas, og gir opplevelse, læring og aktivitet.


 

Fokus på:

 • Hvordan de unge opplever kunst- og kulturuttrykk. Gi støtte og inspirasjon til å finne verdien av å gå inn i kreative prosesser for å styrke eget unike uttrykk.

 • Motet til å stå for eget uttrykk. Er det jeg har å komme med bra nok?  Finne gleden ved å skape.


 

Inspirere til å:

 • Høyne status og respekt for kunst- og kulturuttrykk generelt i de unges bevissthet.

 • Ytre seg kulturelt. Å uttrykke seg er sunt.


 

Hvordan:

 • Deltakere fra UKM, kulturskolen og fritidsklubbene vil sammen med profesjonelle artister og kunstformidlere gå i dialog med ungdommene under utstilling, sceneopptreden og workshops.

 • Alle ungdommene kan velge en workshop/kick-off der de møter ungdommer som viser sitt uttrykket sammen med en kunstner/artist som leder aktiviteten.

 • Infostands, hvor det vektlegges å gi informasjon som viser muligheter til å dyrke egne uttrykk. Hva finnes av arenaer, miljøer, organisasjoner, kurs/opplæring og økonomiske støtteordninger?


 

Hvorfor gjør vi det:

 • Ungdom trenger støtte for å finne eget uttrykk. Finne sin form. Å ytre seg kulturelt. Ta tak i utfordringen som ligger i gapet mellom den digitale øyeblikkskulturen og amatør ytringene. Hvordan ta vare på hverdags-kreativiteten og lavterskel-ytringene.

 • Motivere ungdom til å tørre å delta på UKM. Gi inspirasjon og støtte slik at de unge kan få lov til å dyrke sin egenart.  Unge trenger ofte mye respons og oppmuntring for å stole på at kulturuttrykkene de kommer med er bra nok.


 

 

Opplegg   Alle elever vil være innom følgende:

 

Scene: Innslag fra lokal UKM og kulturskole blir vist fra scenen. Mellom hvert nummer vil en profesjonell artist – Per Olav Mydske (Skranglebein) delvis opptre og i tillegg fungere som konferansier og intervjuer/formidler. De unge artistene har tenkt gjennom hva som er viktig for de i forhold til sitt eget uttrykk. Intervjuer/formidler hjelper til med å få fram budskapet og skaper dialog med publikum.

 

Utstilling vil inneholde både kunst skapt av ungdommer og eksempler på profesjonell samtidskunst. Noen unge representanter fra UKM og St.Croix Kreative Verksteder forteller om sin kunst, og opplevelser de har ved å være skapende. En kunstformidler innleder og styrer samtalen/dialogen.

 

Workshop: Ungdommene kan velge en workshop – et uttrykk som de har lyst til å bli mer kjent med. Dette foregår i små grupper på 5 til 10 elever.

Workshopene ledes av profesjonelle/ «eksperter» på det uttrykket som tilbys, sammen med ungdom som driver med samme uttrykk. Hensikten her er å prøve seg ut og få inspirasjon, informasjon og opplæring i dette utrykkets egenart.