Bl? Grotte

St.Croix huset

Blå Grotte

Leiepriser Blå Grotte

Blå Grotte:

Blå Grotte har 451 seter i amfi.
Vi kan også sette opp som konserthall, og tar da inntil 700 personer stående.

(Leiepriser gjelder standard oppsett med amfi)

Konferanse/kurs/seminar:
Videoprosjektor - tilkobling med VGA kabel på scenen
Skjerm og konferanseanlegg i rack på scenen

Lys:
Ta kontakt med Simon Holt eller Roy Nilsen for å avklare behov.

Lyd:
Ta kontakt med Morten Melsom for å avklare behov.
Kontakt Jørgen Misje Wold for å leie Blå Grotte.
All leie gjelder for inntil 8 timer hvis ikke annet er avtalt.


Leiesatser Blå Grotte
Leieprisene gjelder standard amfi inkludert teknikk, men eksklusiv lyd- og lystekniker. Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann og billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/ pakkepris.

Leiesatser Blå Grotte
451 sitteplasser og 700 ståplasser

 

Leieprisene gjelder standard amfi inkludert teknikk, men eksklusiv lyd- og lystekniker. Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann og billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/ pakkepris.

 

Åpne arrangement/forestillinger:

Kr. 12 000 pr arrangement/ forestilling

Kr. 8 000 for ekstraforestillinger (gjelder samme dag)

Kr. 8 000 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager.

 

I tillegg til utleieprisene: 10% av billettinntektene, 5% ved barneforestillinger

Leie uten 10% av billettinntektene kr. 35 000 pr. arrangement.

Ekstra forestillinger kr. 20 000.

Helligdager: Kr 15 000

 

 

Åpne arrangement/forestillinger for idéelle kulturorganisasjoner:

 

Kr. 5 000 pr arrangement/forestilling

Kr. 3 000 for ekstra forestillinger (samme dag)

Kr. 4 500 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager

I tillegg til utleieprisene: 10% av billettinntektene, 5 % ved barneforestillinger

Helligdager: kr 8 000 pr. forestilling

 

 

Lukkede arrangement/arrangement uten billettsalg:

 

Inntil 8. timer: Kr. 14 000

 

Lørdag/søndag, inntil 8 timer: Kr. 16 000

Helligdager: Kr 20 000

 

 

Leiesatser Speilet

 

Åpne arrangement/forestillinger:

Kr 7.000 pr.forestilling/arrangement

Kr 4.000 pr ekstraforestilling (gjelder samme dag)

Kr 3.000 pr dag eller kveld for prøver

Helligdager: Kr 9 000

 

 

Åpne arrangement/forestillinger for idéelle kulturorganisasjoner:

Kr 3.500 pr. forestilling/arrangement

Kr 3.000 pr. ekstraforestilling (gjelder samme dag)

Kr. 2.500 pr dag eller kveld for prøver (inntil 8 timer)

Helligdager: kr. 5 500

Kontrollør/vakt avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

 

Lukkede arrangement/arrangement uten billettsalg:

Man-Fre: kl 08-16:                                                                                                   kr. 5 000

Lør-Søn: kl 08-16:                                                                                                    kr. 7 500

Man-Søn: kl 16-23:                                                                                                  kr. 7 500

Helligdager:                                                                                                              kr. 9 000

 

 

Prøvesal

Leie inntil 8 timer, alle dager. Leietaker har selv låseansvar.                                  kr.   500

 

 

Tillegg til leie av lokale:

Leie av teknikere i inntil 8 timer (lyd og lys):                                                pr. stk  kr. 4 000

Etter 8 timer: Kr 350 pr time på hverdager og kr 470 pr time i helg

Leie av teknikere til forestilling for idéelle:                                                   pr. stk  kr. 2 000

Leie av teknikere til forestilling (andre)                                                        pr. stk  kr. 2 500

Setting av fastlys                                                                                                      kr. 1 500

Leie av flygel, inklusive stemming (flygelet er i Blå Grotte)                                    kr. 3 500

Leie av piano, inklusive stemming                                                                           kr. 2 500

Leie av personell til rigging, servicepersonell i inntil 5 timer:

– hverdag/dagtid                                                                                           pr. time kr.  350

– kveld/helg                                                                                                  pr. time kr.  470

Helligdager: etter avtale