Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Generelt

St.Croix-huset er et naturlig treffsted for ulike aldersgrupper med et bredt spekter av interesser. Totalt har huset 4 ulike scener som brukes til konserter, teater og andre kulturuttrykk. St.Croix-huset arrangerer selv størstedelen av aktivitetene på disse scenene, men leier også ut til eksterne som ønsker å arrangere selv.

Vi leier også ut lokaler til en rekke grupper, lag og foreninger på kveldstid. Ungdom kan låne rom til dans, teater og andre kulturaktiviteter – så langt kapasiteten rekker!

På dagtid leier vi ut kurs- og møterom til private og offentlige organisasjoner. Rommene våre egner seg best for grupper på 10-50 personer, men unntaksvis kan vi også ta imot større grupper.

Kaféen vår kan tilby lunsj til hyggelige priser – både påsmurt og buffet, samt kaker og fruktfat.

Velkommen til kurs- og møteopplevelser i et sjarmerende miljø!