Bl? Grotte

St.Croix huset

St.Croix huset

Kunstverket - møterom

Kunstverket er på dagtid tilholdsted for Husgruppa. Her har de eget kontor, kjøkken og oppholdsrom. Det som på dagtid er deres oppholdsrom brukes også som møterom på kveldstid med plass til ca. 20 personer. Skulptur form og farge ved Kreative verksteder holder også til her.