Bl? Grotte

St.Croix huset

Blå Grotte og St.Croix huset

Utleieinfo

St.Croix-huset:
St.Croix-huset er et naturlig treffsted for ulike aldersgrupper med et bredt spekter av interesser. Totalt har huset 4 ulike scener som brukes til konserter, teater og andre kulturuttrykk. St.Croix-huset arrangerer selv størstedelen av aktivitetene på disse scenene, men leier også ut til eksterne som ønsker å arrangere selv.

Vi leier også ut lokaler til en rekke grupper, lag og foreninger på kveldstid. Ungdom kan låne rom til dans, teater og andre kulturaktiviteter – så langt kapasiteten rekker!

På dagtid leier vi ut kurs- og møterom til private og offentlige organisasjoner. Rommene våre egner seg best for grupper på 10-50 personer, men unntaksvis kan vi også ta imot større grupper.

Kaféen vår kan tilby lunsj til hyggelige priser – både påsmurt og buffet, samt kaker og fruktfat.

Velkommen til kurs- og møteopplevelser i et sjarmerende miljø!

Blå Grotte:
Blå Grotte er et kommunalt eid og drevet kulturhus i sentrum av Fredrikstad, i gågaten, ved siden av Rådhuset og Fredrikstad kino.

Vi har to saler, Grotta med 451 seter i amfi og 650 stående, og Speilet med 135 i fast amfi.
Blå Grotte arrangerer selv mange av aktivitetene på disse scenene, men leier også ut til eksterne aktører.

Våre saler er egnet til offentlige arrangement som konserter, teater og annet, og til seminar, foredrag, debatt eller lignende.

Våre saler kan leies til offentlige eller lukkede arrangement. Ved åpne arrangement skal billettsalget foregå via Fredrikstad kino.